Breadcrumb_public

 • Jobs
 • BE - PRODUCT OWNER / SAAS APPLICATIES

Sidebar

Contact PUBLIC - before zero time
Organize auction?

Zelf Veilen?

Contact PUBLIC - after zero time
Learn more about Auctim

Questions - before zero time

Questions - after zero time

Franchisers list

AUCTIM - BELGIA
AUCTIM-MOYERSOEN NV
Helststraat 47
BE-2630 Aartselaar
T: +32 3 827 21 31
AUCTIM - ¿ARILE DE JOS
AUCTIM-PROAUCTIONS B.V.
Wethouder Den Oudenstraat 4
NL-5706 ST Helmond
T: +31 8 803 545 00
AUCTIM - REPUBLICA CEHA
AUCTIM-TEILMANN-PROKONZULTA S.R.O.
Krenová 299/26
CZ-602 00 Trnitá, Brno
T: +420 7 24 28 85 66
AUCTIM - MACEDONIA
AUCTIM-LATANABID DOOEL
15-Korpus 2
MK-1000 Skopje
T: +389 7 822 60 00
AUCTIM - DANEMARCA
AUCTIM-DANSK ONLINEAUKTION APS
Lunderødvej 2
DK-4340 Tølløse
T: +45 41 80 50 40

Job Description

O noua provocare în fiecare zi?

Apoi aplica¿i la AUCTIM - MOYERSOEN nv.

PROPRIETAR DE PRODUSE / APLICA¿II SAAS

Cauta¿i un loc de munca în care sa pute¿i face cu adevarat diferen¿a? Atunci aceasta este ¿ansa ta! În calitate de PROPRIETAR DE PRODUSE, sunte¿i responsabil pentru dezvoltarea în continuare a noii noastre platforme de licita¿ii „AUCTIM”, dezvoltata de Moyersoen ¿i ve¿i avea ocazia unica de a îndruma acest lucru!

POZITIE

 • Ve¿i lucra îndeaproape cu par¿ile interesate pentru a defini ¿i men¿ine scenarii de utilizare ¿i cerin¿e de produs pentru solu¿iile noastre cloud.
 • În¿elege¿i procesele de afaceri ¿i pute¿i identifica ¿i nota cerin¿ele de afaceri.
 • Stabili¿i priorita¿ile ¿i le echilibra¿i între par¿ile interesate din afaceri, echipa de dezvoltare ¿i asisten¿a pentru clien¿i.
 • Lucra¿i împreuna cu membrii echipei noastre pentru a furniza contribu¿ia necesara echipelor de dezvoltare (externe). Prin dezvoltarea SCRUM, dvs. (împreuna cu echipa) defini¿i „Pove¿tile utilizatorilor” ¿i specifica¿iile tehnice
 • Valida¿i modificarile ¿i livrarea afacerii ¿i participa¿i la procesul de gestionare a lansarii.
 • Reprezenta¿i Auctim la întâlnirile de proiect cu echipele de dezvoltare (externe) ¿i furnizorii. În acest fel sunte¿i responsabil pentru gestionarea calita¿ii, a costurilor ¿i a timpului de livrare.
 • Sunte¿i responsabil pentru definirea ¿i men¿inerea modului de lucru cu echipele de dezvoltare (externe).
 • Sunte¿i responsabil pentru asisten¿a de linia a doua ¿i sus¿ine¿i partenerii interna¿ionali Auctim.
 • Raporta¿i un statut clar liderului de proiect ¿i par¿ilor interesate din afaceri.

PROFIL

 • Ave¿i un master sau o diploma de licen¿a în IT sau echivalent prin experien¿a, cu un interes specific în dezvoltarea de software.
 • Ave¿i 2 - 3 ani de experien¿a relevanta ca proprietar de produs
 • Ave¿i abilita¿i puternice de comunicare cu o atitudine pozitiva
 • Vorbe¿ti fluent Olanda ¿i engleza (franceza este un plus)
 • Te straduie¿ti sa ob¿ii un consens.
 • Ave¿i experien¿a în dezvoltarea agila (Scrum / Kanban)
 • JIRA nu are secrete fa¿a de tine
 • Experien¿a cu comer¿ul electronic este un plus
 • Ave¿i un interes puternic sau o experien¿a dovedita în subiecte precum dezvoltarea site-urilor web, dezvoltarea aplica¿iilor, API-urile, bazele de date, ...
 • Cunoa¿terea SQL, PL / SQL, Oracle Apex este un plus
 • Sunte¿i un jucator de echipa care este determinat sa gaseasca solu¿ii pentru cerin¿ele tehnice ¿i întrebarile specifice ale clien¿ilor.
 • Ave¿i experien¿a în coordonarea proiectelor.

OFERI

 • O slujba interesanta într-o companie interna¿ionala în cre¿tere, cu o varietate zilnica de produse ¿i contacte.
 • Mediu de lucru placut ¿i o echipa entuziasta ¿i angajata.
 • Pachet salarial competitiv, suplimentat cu beneficii minime (bonuri de masa, spitalizare ¿i asigurare de grup, zile suplimentare de vacan¿a, ...)

INTERES

 • Trimite¿i CV-ul ¿i scrisoarea de motiva¿ie la cooljobs@auctim.be la doamna Nancy Eyckmans
 • Aplica¿iile care nu sunt re¿inute vor fi distruse de noi din cauza GDPR.

Moyersoen is now AUCTIM
We are proud to introduce Auctim in the video below