Breadcrumb_public

 • Jobs
 • Business Development Manager Antwerpen

Sidebar

Contact PUBLIC - before zero time
Organize auction?

Zelf Veilen?

Contact PUBLIC - after zero time
Learn more about Auctim

Questions - before zero time

Questions - after zero time

Franchisers list

AUCTIM - BELGIA
AUCTIM-MOYERSOEN NV
Helststraat 47
BE-2630 Aartselaar
T: +32 3 827 21 31
AUCTIM - ¿ARILE DE JOS
AUCTIM-PROAUCTIONS B.V.
Kanaalstraat 101 b
NL-5711 EG Someren
T: +31 8 803 545 00
AUCTIM - REPUBLICA CEHA
AUCTIM-TEILMANN-PROKONZULTA S.R.O.
Krenová 299/26
CZ-602 00 Trnitá, Brno
T: +420 7 24 28 85 66
AUCTIM - MACEDONIA
AUCTIM-LATANABID DOOEL
15-Korpus 2
MK-1000 Skopje
T: +389 7 822 60 00
AUCTIM - DANEMARCA
AUCTIM-DANSK ONLINEAUKTION APS
Lunderødvej 2
DK-4340 Tølløse
T: +45 41 80 50 40

Job Description

Sunte¿i interesat de o casa de licita¿ii interna¿ionale cu cumparatori din aproximativ 158 de ¿ari?

Cu ofertan¿ii care liciteaza la fiecare 23 de secunde, non-stop!

¿i din acest an ne extindem la nivel european ¿i suntem deja prezen¿i în 5 ¿ari.

În 2020 am licitat bunuri în valoare de 85 de milioane EUR.

Interesat? Cauta¿i ¿i o noua provocare în fiecare zi?

Apoi aplica¿i la AUCTIM - MOYERSOEN nv.

MANAGER DE DEZVOLTARE A AFACERILOR - Regiunea Anvers

AUCTIM - MOYERSOEN, cauta sa-¿i consolideze echipa, un MANAGER DE DEZVOLTARE A AFACERILOR care poate fi implementat imediat în regiunea ANTWERP ¿i care ajuta la realizarea ambi¿iilor noastre.

FUNCTIE

 • Sunte¿i responsabil pentru urmarirea falimentelor din regiunea dvs. În aceasta calitate, îi elibera¿i zilnic pe administratori în solu¿ionarea dosarelor lor.
 • În calitate de vânator de talente comerciale ¿i de rasa pura, îi convingi ¿i pe companii sa-¿i scoata la licita¿ie activele, materialele, stocurile excesive, sfâr¿itul seriei, amortizate. Clien¿ii no¿tri sunt multina¿ionale ¿i IMM-uri din toate sectoarele, ceea ce garanteaza varia¿ii.
 • Odata ce a¿i câ¿tigat un nou client, construi¿i treptat rela¿ia în vederea unei cooperari pe termen lung, în care un câ¿tig-câ¿tig este central.
 • Urmari¿i fi¿ierele de la A la Z, lucrând îndeaproape cu colegii dvs. de la opera¿iuni ¿i marketing.
 • Datorita cuno¿tin¿elor ¿i abordarii dvs. aprofundate, va face¿i un profil ca un expert care asista fiecare client cu sfaturi personalizate.

PROFIL

 • Nivel de licen¿a ¿i de preferin¿a master.
 • Competen¿e lingvistice excelente, atât orale, cât ¿i scrise (NL-FR-ENG).
 • Experien¿a într-o pozi¿ie comerciala în cadrul unei companii de servicii.
 • Un negociator pasionat ¿i profesionist, care poate închide!
 • Puternic administrativ ¿i meticulos.
 • Ave¿i unitatea necesara ¿i pute¿i stabili priorita¿i.
 • Structura este o necesitate pentru dvs. ¿i o aplica¿i în fiecare zi.
 • Capabil sa lucreze independent ¿i în echipa.
 • Aspect bine între¿inut ¿i reprezentativ.
 • O re¿ea comerciala relevanta ¿i actualizata este un plus.
 • Daca cunoa¿te¿i un anumit sector industrial sau ni¿a, ave¿i un avantaj.

OFERI

 • Auctim-Moyersoen garanteaza un loc de munca interesant într-o companie interna¿ionala, cu planuri ambi¿ioase de cre¿tere.
 • Oferim un mediu de lucru variat ¿i placut, unde ve¿i ajunge într-o echipa entuziasta, cu o implicare deosebita.
 • Pachet salarial competitiv, completat cu un sistem atractiv de bonusuri ¿i beneficii minime (bonuri de masa, spitalizare ¿i asigurare de grup, zile suplimentare de vacan¿a, prima de ma¿ina de companie, ...)

INTERES

 • Trimite-¿i CV-ul ¿i scrisoarea de motiva¿ie la cooljobs@auctim.be attn . Doamna An Beullens ¿i specifica clar pentru ce regiune aplici.
 • Cererile care nu sunt acceptate vor fi distruse de noi, datorita GDPR.
Moyersoen is now AUCTIM
We are proud to introduce Auctim in the video below